Dilek Özdemir
4 years ago - 4 Dakika, 59 Saniye

Жибек Жолунун күзөтчүсү: Бурана

Жибек Жолунун күзөтчүсү: Бурана

Карахандар Ислам динин эң алгач дин катары кабыл алган түрк мамлекети болуп саналат. Алар көчмөн жашоодон отурукташууга өткөн түрк урууларынын албан маданиятын ичине камтыган. Теңир-Тоодон башталып, тээ чөлдүн ортосуна чейин жеткен Чу дарыясынын жээктеринде байыркы доорлордон бери түрктөр жашап келген. Борбор шаары Баласагун IX-кылымдын аяк чээнинде Карахандар дөөлөтү тарабынан негизделген жана Жибек Жолунда жайгашкан. Ошол учурда, ал шаарда маданият, искусство, илим, математика, астрономия жана философия өнүккөн болчу.

Бурана мунарасы – Бишкектин 84 км чыгышында орун алган Токмок шаарында, Чүй өрөөнүндө илгери борбор шаар болуп турган байыркы Баласагун шаарында жайгашкан. Бурана Жибек Жолунда орун алган жана ал Карахандардын доорунда күзөт мунарасы катары колдонулган.

 
Жибек Жолунун күзөтчүсү: Бурана

Бурана мунарасы чындыгында XI-кылымда салынган бир мечиттин мунарасы болуп саналат. Анын баштапкы бийиктиги 45 метр болгон бирок, зилзаладан жабыр тартып, кийинчерээк реставрацияланган. Ал Кыргызстандын символдорунун бири болуп эсептелет. Бурананын бийиктиги учурда 25 метр жана ал көлөмү 25x25x5 см болгон ылайдан жасалган кирпичтен тургузулган. Сырты кирпич менен гүлдөнгөн. Алгач мунаранын темир тепкичтер аркылуу кичиекей эшигине чейин чыгасыз. Андан соң мунаранын ичине кирип бир адам гана бата бурган тепкичтер аркылуу мунаранын эң төбөсүнө чейин чыга аласыз. Анын ичин эки кичинекей терезеден кирген жарык жарытып турат. Эң төбөгө чыкканыңызда өтө кооз көрүнүш сизди күтүп турган болот. Бурананын ийри-буйру тепкичтеринин ортосунда кимге тиешелүү экендиги белгисиз бир күмбөз орун алган. Мындан сырткары, айланасындагы бардык тарыхый табылгалар жана кол өнөрчүлүгүнүн үлгүлөрү мунаранын ичинде сакталып турат.