Университет изде

Университеттин түрү

Стипендия

Хазар университети

Азербайжан

Менчик университетУниверситеттин профили

Баку славян университети

Азербайжан

Мамлекеттик университетУниверситеттин профили

Ташкент каржы институту

Өзбекстан

Мамлекеттик университетУниверситеттин профили

Баку Музыка Академиясы

Азербайжан

Мамлекеттик университетУниверситеттин профили

Акдеңиз Университети

Түркия

Мамлекеттик университетУниверситеттин профили