Университет изде

Университеттин түрү

Стипендия

Ташкент Ислам университети

Өзбекстан

Мамлекеттик университетУниверситеттин профили

Ташкент каржы институту

Өзбекстан

Мамлекеттик университетУниверситеттин профили