Sevde Kalafat
4 years ago - 5 Dakika, 45 Saniye

Мевлана алмашуу программасы - дүйнөгө карай ачылган эшик

Мевлана алмашуу программасы - дүйнөгө карай ачылган эшик


Студенттик кезибиз жашообуздагы маанилүү доорлордун бири болуп саналат. Бул доор дүйнө карашыбызды кеңейтүү, коомдук жана маданий жактан өзүбүздү өнүктүрүү, жашообузду жакшы тарапка өзгөртүү үчүн мүмкүнчүлүк болуп саналат. Чет өлкөдө бир семестр болсо да билим алуу, жаңы тил үйрөнүүгө жана ал өлкөнүн маданияты, тарыхы менен таанышууга сонун өбөлгө түзөт. Бул макалада чет өлкөдө билим алууга шарт түзүү максатында негизделген "Мевлана алмашуу программасы" тууралуу кеп кылабыз.

Мевлана алмашуу программасы -  өлкө аймагындагы жогорку билим берүү мекемелери менен чет өлкөдөгү жогорку билим берүү мекемелеринин ортосунда студент жана мугалим алмашуу жараянын ишке ашырат. Ал башка программалардан айырмаланып, эч кандай аймак же континентке карабастан бүткүл дүйнөдөгү жогорку билим берүү мекемелери менен байланыш түзөт. Бул программага катышууну каалаган студенттер бир же эки семестр сабак алат, эл эми мугалимдер болсо, эң аз бир апта эң узун үч ай дүйнөдөгү башка университетте сабак берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.

Чет өлкөгө барган студенттер ал өлкөнүн маданиятын жакындан таанышат, чет тилин үйрөнүшөт, академикалык жашоосунда өзгөчө тажрыйбага ээ болушат. Студенттер ал университетте өзүнүн университети сыяктуу кадимкидей сабактарга киришет жана аларга стипендия төлөнөт.

Бир студент бул программадан пайдалана алышы үчүн университте бакалавр, магистратура же докторантурада окуп жаткан болушу керек. Бакалаврдагы студенттердин окуу жетишкендиги боюнча баллы төрттүк системада эки жарымдан жогору, ал эми магистратура же докторантурада окугандар үчүн баллы төрттүк системада үчтөн жогору болушу шарт. Эсептөөдө %50 тил баллы менен + %50 окуу баллы кошулуп эсептелет. Катышуу үчүн интернет сайтынан же  Мевлана алмашуу программасынын университеттердеги офистерине кайрылууга болот.

Мевлана алмашуу программасы аркылуу барууга мүмкүн болгон өлкөлөрдүн кээ бирлери төмөнкүлөр:

АКШ

Орусия

Япония

Кытай

Азербайжан

Түштүк Корея

Тайланд

Канада

Украина

Австралия