Sevde Kalafat
4 years ago - 3 Dakika, 54 Saniye

Казакстан латын арибине өтүп жатат

Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев казак тилин кирилиццадан латын арибине өткөрүүгө буйрук берди. Казакстан, 2018-жылдан тартып мектеп окуу куралдарын латын арибине өзгөртүп, 2025-жылга чейин бардык китептерди, басылмаларды жана расмий документтерди латын ариби менен басып чыгарууну пландаштырууда.

Казакстан латын арибине өтүп жатат

Назарбаевдин Казакстан президентинин расмий интернет сайтында жарыяланган «Келечекке карай: руханий жаңылануу» аттуу макаласында, казак өкмөтүнө 2017-жылдын аягына чейин латын арибине өтүү боюнча графтикти түзүүнү буйруган жарлыгы жарыяланды.

Өлкө башчысынын макаласында бул өзгөрүү  “саясий себептерден” улам жасалып жаткандыгы айтылып, Казакстанда тарыхта көп түрдүү ариптер колдонулгандыгы жөнүндө маалымат берилген. X-XX-кылымдарда  аймакта арап арибинин колдонулуп келгендиги, 1929-жылы латын арибине, ал эми 1940-жылы кирилиццага өткөндүгү эске салынган.

Н. Назарбаев 2017-жылдын аягына чейин илимпоздор жана коомдун өкүлдөрү менен сүйлөшүп, андан соң латын арибин колдонуп жаңы казак арибин бирдей стандартта түзүп, 2018-жылдан тартып окуу куралдарын жаңы арип менен басылышы керектигин баса белгилөөдө.

Бул план боюнча, латын арибине өтүүнүн алгачкы стадиясында кирилиццаны да жана латын арибин да колдонууга болот.

Казакстанда калктын саны 18 миллион. Өлкөдө казак жана орус тилдери расмий тил болуп эсептелет.

Булак: Крым кабар агенттиги