Университетибизде жумушка алына турган система инженери издеп жатабыз

Амасья
Жалпы талаптар

Университетте электроника, электр жана электроника же электрондук байланыш инженериясы сыяктуу бөлүмдөрдү аяктаган,
Англис тилин мыкты билген,
Жумуштун оор темпине ылайык иштей алган
Команда менен иштей алган, активдүү, изденүүчү, өзүнө ишенген,
Саякат жасоого (ички / тышкы) тоскоолдуктары жок
Аскердик кызматын өтөгөн болсо жакшы болот (эркек талапкерлер үчүн)

Жумуштун сүрөттөлүшү

Университетибизде толук убакыт иштей турган система инженери издеп жатабыз.