Москвадагы филиалыбызда жумуш аткара турган портфолио менеджери издеп жатабыз

Орусия
Жалпы талаптар

Банк филиалдарынын жеке банк иштерин сатуу бөлүмүндө жок дегенде 5 жыл тажрыйбага ээ,
4 жыл билим берүүчү университеттердин башкаруу жана экономика, инженерия же банк иши сыяктуу бөлүмдөрүн аяктаган болсо ишке кабыл алынуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк,
Жеке пенсия ишин жүргүзүү сертификатына,
Аналитикалык ой жүгүртүү жөндөмүнө ээ,
Оозеки жана жазуу жүзүндө байланыш түзүү жөндөмү күчтүү,
Сатуу жана маркетинг ыкмалары боюнча маалыматка ээ,

Жумуштун сүрөттөлүшү

Жаңы кардарларды табуу жана учурдагы кардарлар үчүн продукцияларды көбөйтүү,
Улуттук жана эл аралык каржы рынокторунуа такай көзөмөл жүргүзүү, кардарларга карата даанышмандык кызматын көрсөтүү.