Компаниябыздын программа өнүктүрүү департаментинде жумуш аткаруу үчүн:

Стамбулкомпьютерпрограммалоопрограмма
Жалпы талаптар

Университеттердин компьютер технологиясы жана программалоо / компьютердик илимдер / компьютер инженериясы / Электроника инженериясы сыяктуу бөлүмдөрүнүн бирини аяктаган,
Microsoft .Net жаатында 2 жылдан кем эмес э-фактура / э-архив фактура жана э-дептер программалоо тажрыйбасына ээ,
Мүмкүн болсо мобилдик колдонмолорду өнүктүрүү боюнча тажрыйбага ээ.

Жумуштун сүрөттөлүшү

Биз кызмат көрсөткөн мекемелер үчүн компьютердик программалоо жаатында иш алып баруу үчүн программа өнүктүрүү адиси алабыз.