IT долбоор менеджери (маркетинг)

Стамбул
Жалпы талаптар

Зорлу Холдингдин Маалымат технологиялар группасы жетекчилигинде иштей турган "IT-долбоор менеджери" издеп жатабыз.

Университеттин компьютер инженериясы же өнөр-жай инженериясы сыяктуу бөлүмдөрүн аяктаган,
Оозеки жана жазуу жүзүндө байланыш түзүү жөндөмү күчтүү,
Команда менен иштей алган жана фирмабыздын табятына шайкеш иштей алган,
Мамиле курууга жөндөмдүү,
Англис тилин билген,
Аскердик кызматын өтөгөн (эркек талапкерлер үчүн)
Айдоо күбөлүгүнө ээ

Жумуштун сүрөттөлүшү

Маалымат технологияларын башкаруу стратегиясына ылайык долбоорлорду башкарууга жардамдашуу,
    Долбоорду иштеп чыгуу жана ишке ашырууда эксперттеринин арасында байланышты жана көзөмөлдү камсыз кылуу,
    Иш системасынын талаптарына ылайык, зарыл болгон учурда пландоо, мониторинг жүргүзүү, башкаруу, маселелерди чечүү жана координациялык жана иш-чараларды колдоо,
    Берилиштерди иштеп чыгуу дизайны / маалымат системаларын иштеп чыгуу,
    Системалар жана иш жараяндары аралык пункттарды аныктоо, бириктирүү жана туруктуулукту түзүүгө көмөк көрсөтүүдө жигердүү роль алуу,
    Маркетинг-сатуу жаатында маселерди чечүү,
    Иштин туруктуулугун жөнгө салуу, изимлдөө-өнүктүрүү жана жакшыртуу боюнча иш алып баруу, жаңы технологиялардан кабардар болуу,
    Долбоорду анализдөө этабында техникалык команда менен системалык дизайн иштерин ишке ашыруу жана текшерүү ишин жетектөө,
    Долбоордун командасы менен бирге маселени чечүү жаатында көмөк көрсөтүү, долбоордун жүрүшүн планга ылайык абалда контролдоо.