Холдингде иштей турган, саякат жасоого тоскоолдугу болбогон эркек талапкерлер

ИхласСтамбулрекламамедиа
Жалпы талаптар

Мүмкүн болсо англис жана немис тилдерин билген, факультеттердин тиешелүү бөлүмдөрүнүн бирин аяктаган

Жумуштун сүрөттөлүшү

Холдингибиздин реклама жана танытуу кызматтары үчүн жооптуу болгон жетекчи издеп жатабыз.