Филиалыбызга дайындоо үчүн директор жана нөөмөтчү директор издеп жатабыз

Москвадиректоржетекчи
Жалпы талаптар

Эң болбогондо 4 жылдык университетти бүтүргөн,
Энергетика жаатында 2 же андан көп жыл башкаруучулук тажрыйбасына ээ,
Адамдар менен мамиле курууга жөндөмдүү,
Башкаруу жөндөмүнө ээ,
Мамиле курууга жөндөмдүү жана кардарлардын талаптарына жооп бере алган,Позитивдүү жана аналитикалык ой-жүгүртө алган,

Жумуштун сүрөттөлүшү

Фирмабыздын келечегине ортоктош болууну каалаган аймактык жетекчилерди издеп жатабыз.