Harun Macit
4 years ago - 7 Dakika, 18 Saniye

Хажаматтын тарыхы жана пайдалары

Хажамат бул - кичинекей стаканды колдонуу аркылуу теринин үстүнө негативдүү басым жасап, андан соң терини майда майда тилип кан чыгаруу болуп эсетелет. Хажамат качан кайсы жерде колдонулуп башталганы тууралуу маалымат жок бирок, байыркы доордон бери колдонулуп келгени маалым. Заманбап медицина илиминин аталары болуп эсептелген Гиппократ жана гректин улуу дарыгери Гален хажамат жасоону колдоп кубаттап, өздөрү да бул ыкманы колдонушкан. Вавилон жана Ассирия империяларында хажамат жасоодо топоздун мүйүзүн колдонушкандыгы жөнүндө маалымат чопо лоокторго түшүрүлгөн клинопистик жазуулардан белгилүү болуп турат. (Б.з.ч 700) 

Хажаматтын тарыхы жана пайдалары

Ислам медицинасында хажамат колдонуу пайгамбарыбыздын (САВ) насыяттарында айтылган. Орто Азиядагы мусулман дарыгерлер хажаматты көп колдонушкан. Ибн Сина өзүнүн белгилүү "Аль-Канун фи-т-тыбб" аттуу китебинде хажаматтын пайдалары жөнүндө: "Ал органдардагы ашыкча заттарды сүрүп чыгарат," деп жазган.

Ренессанс доорунда хажамат Италия жана Европанын көпчүлүк аймактарында кеңири колдонулган. XIV-кылымда Францияда чач тарачтар тарабынан жасалган. Британиянын парламенти тажрыйбасыз чач тарачтардын туура эмес хажамат жасоосуна жол тосуу үчүн Оксфорд жана Кэмбридж университеттерин бүтүргөн тераписттерин хажамат жасоосуна мүмкүнчүлүк берген мыйзам кабыл алган. Осмон дөөлөтүндө да хажамат жасоо кеңири колдонулган. Султан Абдулхамид II уктай албай кыйналган учурда бул дарттан айыгуу үчүн хажамат жасаткандыгы тууралуу маалымат Осмон дөөлөтүнүн архивдеринде сакталып калган.

Хажамат жасоодо жаныбарлардын мүйүздөрү, бамбук, керамика жана шише стакандар сыяктуу түрдүү нерселер колдонулган.

Хажаматтын тарыхы жана пайдалары

Хажаматтын айтып бүтпөс пайдалары бар. Ал бүгүнкү күндө Россия, Америка, Канада, Кытай жана мусулман мамлекеттеринде кеңири колдонулуп келүүдө. Эркерте кетүүчү нерсе, эгерде бул даарылоо туура эмес жасалган болсо, күйүк жана жаралар пайда болот.

Саламаттыкты сактоо министрлиги (Түркия) шыпаанын булагы болуп эсептелген хажаматты тажрыйбасыз, билимсиз адамдар тарабынан гигиениялык жактан жооп бербеген жерлерде жасалып зыян алып келбөөсү үчүн докторлорго жана диш догдурларына хажамат жасоого укук берген сертификаттарды берүүдө. Стамбул, Анкара жана Кайсеридеги көптөгөн ооруканада расмий түрдө хажамат жасалууда.

Ниетиңиз каала пайгамбарыбыздын (САВ) сүннөтүн аткаруу болсун каала ден-соолукту чыңдоо болсун, хажаматты саламаттыкты сактоо министрлигине тийиштүү расмий жерлерде жасатууну сунуш кыламын.

Ден-соолугуңуз чың болсун...