Түрк дүйнөсүнүн ар түрдүү диндеги жалпы мүнөздөмөсү кайсылар?

Adem Işıkdere
2 years ago

Түркиядагы ар түрдүү дин жана диний агымдар дүйнөдө жашап жатат деп аталган. Бул жерде уланып маданияттардын биздин байланыштардын жалпы тарых тамырын ачып өзгөртүлгөн. Дээрлик өзгөчөлүктөрү ар түрдүү Мен Түркия берсе, бул өзгөчө таасир үчүн жалпы ишенимди сунуш келет.


Пикир жазуудан мурун керек.