Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи) аятка тийиш

ali AVCI
1 year ago

Rasulullas (ас) дын Мусулмандар Майра изилдөөлөр аяттардын кээ ылайык мындай деген:

قال

الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عمه فانتهوا.

"... Ушул себептен, пайгамбар, эгерде ал анын тыюу баарын алып, кайтып келсе, ага колун берип, аны жулуп кандай." (Хашр 59: 7)

قال

الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى.

"Ал өз каалоолору каалоолор боюнча пайгамбар деп сүйлөп жатат. Сиз айткан Анын айткандары ага Кудайдын кабарды башка бирөө жүктөлүп эмес. "(53 Necm 3-4)

قال

الله تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله.

"Кимде-ким Алланын Элчиси, ал Аллахка баш ийген болот дегенди баш ийет." (4-Апр, 80)

قال

الله تعالى: وإنك لتهدى الى صراط مستقيم.

"... Эй, Расулум, албетте, сен Алла туура жолго алып бара жатабыз." (42 Шура 52)

قال

الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم.

"... Бул дүйнөдө кыйынчылыктарга буйругуна каршы келген пайгамбар башталышы болот, башка дүйнө кыйналбай жашайт же жаза келишин коркуп эмес, аларды өрттөп жиберди." (24-Нур 63)

قال

الله تعالى: واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة.

"Куран жана сенин үй-жылы Элчисинин сүннөтүн аяттар дайыма эстеп окуп жаткан, силердин күн тартибине skimp жок. "(Ахзаб: 33

Пикир жазуудан мурун керек.