Кабарында Түркия улуу өлкө жана өлкөнүн жашоо Түркстан "Туран", эмне эмне

Kaan Eş
9 months ago


Пикир жазуудан мурун керек.