Hello дүйнөнү!

TC Adem
11 months ago

Бул менин биринчи Toy эмне болот! Мен Bosna Босния жана Македония Турку айылдарга барып көргүм келет.

Пикир жазуудан мурун керек.