Эмне үчүн түрк дүйнөсүнүн тил биримдигин камсыз кылуу мүмкүн эмес?

Zeynep Güzel
2 years ago

Алар 12 миллион чарчы километрге жайылды карабастан түрк мамлекеттер бүгүнкү күнгө чейин башка диалектисинде сүйлөшөт белгиленген. 250 миллиондон ашык учурдагы дүйнө калкынын Түркия, бирок биз да барган сайын коомдук жана маданий биримдик үчүн бөлүнүшү тилинде жетишүүгө мүмкүн эмес болуп саналат.

Ооба, бул чоң аймак ушундай болгонуна карабай, өкүм жана түрк аскерлери менен калктын тилинде дүйнөгө алып келе алган жок? Жана биримдикти камсыз кылуу жок идея жана биримдик "орток тил" болуп эсептелет жана башка облустарда каралган болсо кандай болот?

Мен бул тууралуу идеяларды алмашуу үчүн сиздин пикир күтүп жатам.

Пикир жазуудан мурун керек.