Бир түрк дүйнө артык эч нерсе жок ...

MuStafa Ece
1 year ago

ырлардын кызыл алма идеалдуу болуп саналат. кызыл алма бүт дүйнөгө багыт берип cihandır.eğer Түркия болсо соолуп жатышат. бүгүнкү күндө дүйнөнүн virandır.türk мамлекеттик дүйнө кайрадан ayağa.düny hizaya.türks Эгер Союздун olalım.dir olalım.hep менен olalım.ir токтотуу мүмкүн эмес бир тууган болсун деп uzakta.b muhtaçtır.kalk сага келди деп дүйнө жөнүндөгү area.Every тынчсызданганын кайрылган түрктөрү ...

Пикир жазуудан мурун керек.