AstanaBuild көргөзмөсү, май 2018

Zeynep Macit
3 years ago
Бул көргөзмөгө катышуучу катары катышкыбыз келет. Мындан мурунку көргөзмөгө Түркиядан катышкан ишканалар маалыматы менен бөлүшө алабы? Көргөзмөнүн аудиториясы кандай? Кайсы өлкөлөрдөн катышуучулар көбүрөөк?
Пикир жазуудан мурун керек.