Азербайжан

Азербайжан

Өлкө жөнүндө маалымат

Борбор
Баку
Мамлекет
Президенттик республика
Өлкө коду
az
Калк
9.800.700
Расмий тил
Азербайжанча
Валюта
.
Аймак коду
+994
Веб-сайт
www.mct.gov.az