Умут И Ко

Тамак-аш өндүрүшүКыргызстан

Жоопкерчилиги чектелген "Умут и Ко" фирмасы балмуздак, эт жана сүт продукцияларын жана алкоголсуз ичимдиктерди өндүрүп чыгарат.