Ts Group

Курулуш материалдарыКыргызстан

TS Group курулуш фирмасы жогорку денгээлдеги инженердик тажрыйбага ээ болуп эсептелет. Ал имарат жана объектерди куруу жана алардын дизайны тууралуу проектерди ишке ашырууда.