Россия Темир Жолдору

Транспорт / Жүк ташуу / Темир жолРоссия

Россия Темир Жолдору ААКнын негиздөөчүсү жана жападан жалгыз ээси Россия Федерациясы болуп саналат. Компаниянын бизнесинин негизги багыты жүк жана жүргүнчүлөрдү ташуу болуп эсептелет. Темир жолу Россиянын жалпы транспорт системасынын 42%, ал эми жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча 33%ин түзөт.