Master Group (Мастер Групп)

Курулуш материалдарыКыргызстан

Master Group фимасынын негизги иши, курулуш материалдарын продукциялоо, турак жай жана мамлекеттик мекемелерди тургузуу болуп саналат. Ал белгилүү бир имараттын техникалык жабдууларын даярдоодон баштап курулушту бүтүрүп тапшырууга чейинки баардык милдетти аткарат.