«Кыял» Улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси

ТекстилКыргызстан

«Кыял» Улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси 1976-жылдан бери Бишкек шаарында кызмат көрсөтүп келет. Анын негизги иштөө багыты улуттук кийимдер жана көркөм кол өнөрчүлүк болуп эсептелет.