Кыргыз Тоо-Таш

Тоо-кен жана металлургияКыргызстан

Кыргыз Тоо-Таш компаниясы табигый таштарды (гранит, мрамор, акиташ) жана башка метал эмес материалдарды чыгарып иштетет.