KICB

БанкКыргызстан

KİCB (Kyrgyz Investment and Credit Bank) банкынын капиталынын 10% Кыргызстанга, калган 90%ти чет өлкөлүктөргө таандык. Банкта VİSA жана Элкарт төлөө карттары өтөт.