KG-Group

Курулуш материалдарыКыргызстан

KG-Group (Кей джи групп) фирмасы Бишкек шаарында турак-жай куруу жаатында кызмат көрсөтөт.