Ихлас

Курулуш материалдарыКыргызстан

Ихлас фирмасы Кыргызстан, Казакстан жана Россиянын курулуш секторунда кызмат көрсөтүүдө. Ушул тапта Ихлас фирмасы аянты 100 000 метр квадрат кенендиктеги курулуш аймагынын дизайны жана жаңы имараттарды куруунун үстүндө иштеп жатат.