Аю Курулуш

Курулуш материалдарыКыргызстан

АЮ курулуш фирмасы Аю Холдингдин карамагындагы фирма болуп саналат. Бул фирма заманбап архитектуралык дизайн жана жаңы технологияны колдонуу аркылуу урак жай комплекстерин тургузат.