Компаниялар

Filter

Кыргызкөмүр

Тоо-кен жана металлургия Bişkek, КыргызстанКыргызстанкөмүрөндүрүштоо-кен

Хайдаркен Сымап Акционердик Коому

Тоо-кен жана металлургия Aydarken, Кыргызстан

Сүлүктүшахтакурулуш

Тоо-кен жана металлургия Sülüktü, КыргызстанКыргызстанкөмүрказуу

Кыргызнефтегаз

Тоо-кен жана металлургия Koçkor-Ata, КыргызстанКыргызстаннефтьгазмунай

Кыргыз Тоо-Таш

Тоо-кен жана металлургия Bişkek, КыргызстанКыргызстантоо-кенөндүрүш

Темирлан-Наусс

Тоо-кен жана металлургия Isık Göl Ili, Ton Ilçesi, Кыргызстан

Astra Solar Technologies

Тоо-кен жана металлургия Orlovka, Кыргызстан

Кыргызалтын

Тоо-кен жана металлургия Bişkek, КыргызстанКыргызстаналтынтоо-кен