Компаниялар

Filter

Каприз

Эс алуу, саякат жана туризм Çolpon-Ata/ Isık Göl, КыргызстанКыргызстанотельтуризм

Абдыш-Ата

Тамак-аш өндүрүшү Kant, Кыргызстан

Элнур Дан

Тамак-аш өндүрүшү Bişkek, Кыргызстан

SEM Company

Тамак-аш өндүрүшү Bişkek, КыргызстанКыргызстантамак-ашичимдик

Риха

Тамак-аш өндүрүшү Bişkek, Кыргызстан

Бон Аппети

Тамак-аш өндүрүшү Bişkek, КыргызстанКыргызстаназык-түлүкөндүрүш

Акун

Тамак-аш өндүрүшү Bişkek, Кыргызстан

Шоро

Тамак-аш өндүрүшү Bişkek, Кыргызстан

Аббада

Тамак-аш өндүрүшү Balıkçı, КыргызстанКыргызстанмөмө-жемишазык-түлүк

Housing Partnership

Эсептөө Bişkek, КыргызстанКыргызстанфондНПО

Help The Children-Skd

Эсептөө Bişkek, КыргызстанКыргызстанфондбалдар