Компаниялар

Filter

NSP компаниясы

Маалыматтык технологиялар жана кызматтар КыргызстанмаалыматNSPКыргызстантехнология

Ата

Тамак-аш өндүрүшү КыргызстанАташоколадкондитерфабрикаКыргызстан

Акун

Тамак-аш өндүрүшү КыргызстанАкунКыргызстанБишкекун

Тепличный

Тамак-аш өндүрүшү Bişkek, Кыргызстан

Умут И Ко

Тамак-аш өндүрүшү -, КыргызстанКыргызстансуусундуктар

Кыргызкөмүр

Тоо-кен жана металлургия Bişkek, КыргызстанКыргызстанкөмүрөндүрүштоо-кен

Дан Мамлекеттик Ишканансы

Электрондук үйрөнүү Kara Balta, Кыргызстан

Бишкек Металл Заводу

Темир жол өндүрүшү Bişkek, КыргызстанКыргызстанМеталлзаводштамптоо

Хайдаркен Сымап Акционердик Коому

Тоо-кен жана металлургия Aydarken, Кыргызстан

Сүлүктүшахтакурулуш

Тоо-кен жана металлургия Sülüktü, КыргызстанКыргызстанкөмүрказуу

Кыргызнефтегаз

Тоо-кен жана металлургия Koçkor-Ata, КыргызстанКыргызстаннефтьгазмунай

Торговый Дом Народный

Тамак-аш өндүрүшү Bişkek, Кыргызстан