Dilek Özdemir
4 years ago - 5 Dakika, 11 Saniye

Байыркы доордогу жыпар жыттардын мекени: Фаселис


Байыркы доордогу жыпар жыттардын мекени: Фаселис


Байыркы доордун белгилүү порт-шаарларынын бири болуп эсептелген Фаселис шаары б.з.ч 42-жылы Брут тарабынан Римге кошулган жана Византиянын доорунда епископдук борбор болуп турган. Родосдуктар тарабынан болсо, б.з.ч 693-жылы порт-шаар катары курулган. Ал учурда шаардын эң негизги кирешеси деңиз соодасы болгон. Фаселис эски доорлордо суу керектөөсүн кудук жана резервуарлардан алган болсо, Рим империясынын доорунда шаардын четиндеги булактан суу каналдары аркылуу Адрианус Агорасынын аркасындагы төбөгө суу алып келип, ал жерден каналдар аркылуу шаардын ичине тараткан.


Байыркы доордогу жыпар жыттардын мекени: Фаселис


Шаардын негизги урандылары аскердик порт менен түштүк портту бири-бирине туташтырып турган чоң жолдун эки тарабында орун алган. Жолдун узундугу 125 метр ал эми туурасы 20-25 метр. Анын эки тарабында үч тепкичтен турган тротуарлар жайгашкан. Жолдун үстү тегиз таштар менен капталган. Анын астында болсо канализация орун алган.

Фаселис шаарынын үч порту бар. Аны менен бирге эле, ортоңку жана түштүк тараптагы портту бири-бирине туташтырган жол, жолдун деңиз тарабындагы бир дөбөдө жайгашкан театр, Рим мончосу, агоралар, дөбөдөгү акрополь, суу каналдары жана Адрианус шаарга келген учурда анын урматына тургузулган Адриан эшиги туристердин эң көп келген жерлери болуп эсептелет.


Байыркы доордогу жыпар жыттардын мекени: Фаселис


Бүгүнкү күндө Фаселис жергиликтүү жана чет элдик туристтердин бир күндө келип кеткен саякат жери болуп саналат. Фаселис тарыхта ал жердеги өсүмдүктөрдүн көптүгүнөн улам “парфюмердик кампа” деп аталып калган.

Фаселистин ичи жана айлана-чөйрөсү арча токойлоруна мол болгондуктан жайкы ысык күндөрдө дагы салкын болот. Ошондуктан бул байыркы шаарды кыйналбастан саякат жасап, табиятынын кооздугун көрө аласыз. Фаселистин пляжы да өтө сонун. Тарых, маданият, табият жана деңизди сиздерге тартуулаган бул шаарды сөзсүз бир келип көрүшүңүз керек.