About Us

Түрк элдеринин байланыш, маданият жана таанытуу түйүнү

Turktoyu.com, түрк элдеринин арасында байланыш куруу жана алар тууралуу бир булак аркылуу маалымат таркатуу максатында Түрк дүйнөсүнүн балдар фонду тарабынан курулду. Сайт, түрк элдерин бириктирүүнү көздөгөн коомдук долбоор болуп эсептелет. 

Turktoyu.com, түрк элдеринин арасында байланыш куруу жана алар тууралуу бир булак аркылуу маалымат таркатуу максатында Түрк дүйнөсүнүн балдар фонду тарабынан курулду. Сайт, түрк элдерин бириктирүүнү көздөгөн коомдук долбоор болуп эсептелет.   

Медиа-кит