Чыгыш Түркестандагы боштондук күрөшүнүн көрүнүктүү жетекчиси жана Алтайдын бүркүтү- Осмон баатыр

Осмон Исламулы - Алтайлык казактардын уулу жана Чыгыш Түркестандагы  улуттук-боштондук күрөшүнүн жетекчилиренин бири болгон. Ал  20-кылымдын...

Уландысын оку
1