Казакстан менен бирге «орток палата» түзүлөт

Түрк Кеңешине караштуу Иш Кеңешинин 5-жыйынында Казакстан Демилгечилер палатасы менен Түркия палаталар жана биржалар биримдиги (TOBB...

Уландысын оку
0

Кыргыз-Орус Өнүгүү фонду Эксимбанк менен келишимге кол койду

Кыргызстан-Түркия ортосундагы экономикалык кызматташтыкты бекемдөө үчүн маанилүү кадам ташталды. Кыргызстанда негизделген Кыргыз-Ору...

Уландысын оку
1

Казакстан латын арибине өтүп жатат

Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев казак тилин кирилиццадан латын арибине өткөрүүгө буйрук берди. Казакстан, 2018-жылдан тартып мектеп окуу к...

Уландысын оку
0

Кыргызстандагы диний билим берүүгө ТИКАдан жардам

Түркиянын эл аралык кызматташуу агенттиги (ТИКА) Кыргызстан Ош мамлекеттик университети Арашан теологиялык гуманитардык институтунун карамагында мугал...

Уландысын оку
0

Мевлана алмашуу программасы - дүйнөгө карай ачылган эшик

Студенттик кезибиз жашообуздагы маанилүү доорлордун бири болуп саналат. Бул доор дүйнө карашыбызды кеңейтүү, коомдук жана маданий жа...

Уландысын оку
0

“Түркиянын эң кооз жолунун” кайгылуу таржымалы

Мугла менен Мармаристи бири-бирине байланыштырган “эң кооз жол” Гөкова аймагынын Акчапынар айылында жагашкан. Жолду бойлой өскөн жүздөгөн эвкалипттер...

Уландысын оку
0

Түрк дүйнөсүнүн ойчул акыны - Коркут Ата

“Таразанын бир чөйчөгүнө түрк элдеринин адабиятын, экинчисине Коркут-Атаны койсоңуз, ал тарап дагы оордук кылат”.         &nb...

Уландысын оку
2

Шаманизмден калган түрк элдеринин үрп-адаттары

Шаманизм – бул шамандар транс абалына өтүү аркылуу, рухтар менен Теңир жана адамдардын ортосунда байланыш түзүп, оорулууларды айыкты...

Уландысын оку
3

Түндүк бугулары менен бирге жашаган дука эли (цаатандар)

Монголиянын түндүгүндөгү тайгаларда жашаган дука эли (цаатандар), түндүк бугусу менен болгон достугу жана көчмөн жашоо стили менен айырмаланат. Дука...

Уландысын оку
4

Шамалдын мукамдуу үнү "Ооз комуз"

Ооз комуз түрк элдеринин орток музыкалык аспабы болуп эсептелет. Ал дээрлик баардык түрк республикаларында темир комуз, авыз комуз, ооз комуз, домбой,...

Уландысын оку
1