Нооруз - түрк дүйнөсүнүн орток майрамы

Табият менен бирге жашап, жерди «эне» деп атаган түрк элдеринин аң-сезиминде жаздын келиши өзгөчө мааниге ээ болуп эсептелет. Нооруз түрк дүйнөсүнүн т...

Уландысын оку
7