Busenur Yalçın
@buseyalcin97ccc

Жаш ойлоп табуучу жамгырдын суусунан электр энергиясын өндүрүп чыгарды

АКШнын президентинин кеңешчиси жана президентинин кызы Иванка Трамп, Глобалдык Демилгечилик саммитинде 15 жашындагы Азербайжандык кыздын жетишкен ийги...

Уландысын оку
2

Шамалдын мукамдуу үнү "Ооз комуз"

Ооз комуз түрк элдеринин орток музыкалык аспабы болуп эсептелет. Ал дээрлик баардык түрк республикаларында темир комуз, авыз комуз, ооз комуз, домбой,...

Уландысын оку
1