Түндүк бугулары менен бирге жашаган дука эли (цаатандар)

Монголиянын түндүгүндөгү тайгаларда жашаган дука эли (цаатандар), түндүк бугусу менен болгон достугу жана көчмөн жашоо стили менен айырмаланат. Дука...

Уландысын оку
4